Bekijk Bodemdalingskaart 2.0

De Bodemdalingskaart van Nederland

De bodem van Nederland beweegt. Dit komt doordat we water uit polders pompen, delfstoffen winnen en tunnels bouwen. Maar onze infrastructuur (wegen, spoorwegen, bruggen, dijken en gebouwen) beweegt vaak ook. Sommige infrastructuur is oud, aan het eind van haar levensduur, en moet vervangen worden. Maar waar begin je?

Geodesie

Voor onze veiligheid is het daarom belangrijk zowel bodembeweging als de beweging van objecten goed te kunnen meten en monitoren: het vakgebied van de geodesie. Met technieken op de grond is dit maar in zeer beperkte mate te doen, maar vanuit de ruimte is het mogelijk, met millimeter precisie. Radarsatellieten zenden signalen naar het aardoppervlak en de reflecties worden gebruikt om bodembeweging uit af te leiden. GPS en zwaartekrachtsgegevens worden gebruikt om het geheel te verankeren.

Wat toont de bodemdalingskaart?

De bodemdalingskaart toont de dynamiek van Nederland, letterlijk. De nieuwste versie is Bodemdalingskaart 2.0, een interactieve kaart waarin tot op objectniveau kan worden ingezoomd, en waar de beweging van meetpunten in de tijd kan worden gezien.

BDK1.0

Bodemdalingskaart 1.0 gebruikt miljarden individuele meetpunten in Nederland, en verwerkt deze statistisch tot vakjes van vier vierkante kilometer. Dit maakt het mogelijk om een goed overzicht te krijgen van het hele land, en om een onderscheid te maken in de diepe en de ondiepe oorzaken van de daling.

BDK2.1

Bodemdalingskaart 2.0 is niet alleen een update met data tot medio 2020, maar ook een upgrade. Hierin laten we elk geselecteerd meetpunt zien. De viewer toont de bewegingssnelheid van miljarden meetpunten, in kleur aangegeven. Door in te zoomen worden deze snelheden eerst in vakjes van 300x300 meter getoond, en bij verder inzoomen worden de individuele meetpunten zichtbaar. De kleurenschaal kan worden ingesteld om meer detail te kunnen zien. Door op een meetpunt te klikken verschijnt het tijdsverloop van de verplaatsing van dat punt.

Wie hebben bodemdalingskaart.nl gemaakt?

Bodemdalingskaart.nl is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG), met medewerking van universiteiten, kenniscentra en geodetische bedrijven. De verwerking van de radardata en de visualisatie is uitgevoerd door SkyGeo. De kaart is interactief en wordt regelmatig bijgewerkt.

Het is ook mogelijk de kaartlagen te downloaden en een demo te bekijken van de interactieve kaart.

Door op onderstaande link te klikken wordt de interactieve bodemdalingskaart getoond.