Partners van Bodemdalingskaart


Bodemdalingskaart.nl is een samenwerking van universiteiten, kennisinstituten en bedrijven, en richt zich op het zo goed mogelijk verwerken van de geodetische metingen.
De fysische interpretatie gebeurt in samenwerking met de adviesraad.

 

Het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica
(NCG) is initiatiefnemer voor de actuele bodemdalingskaart Nederland, en coordineert de input van de verschillende partners. Tevens bewaakt het NCG de aansluiting tussen de academische ontwikkelingen en de praktijk.

De TU Delft levert de wetenschappelijke kennis over de geodetische waarnemings- en dataverwerkingstechnieken (InSAR, GNSS, Zwaartekracht, Waterpassing). Ook zorgt de TU Delft voor de kwaliteitscontrole, de integrale vereffening en de toetsing van de geschatte parameters. 

De Hogeschool Utrecht is betrokken bij de zogenaamde datumconnectie en kwaliteitsbeschrijving van de deformatiemetingen

Het KNMI levert de weermodellen waarmee de atmosferische correcties worden uitgevoerd waarmee de kwaliteit van de satellietdata wordt verbeterd. 

De Universiteit Twente onderzoekt de verbinding tussen de bodembewegingsdata en de gegevens van het Actueel Hoogtemodel Nederland. (AHN)

SkyGeo levert het visualisatieportaal, de initiele InSAR dataverwerking, en ondersteunt de website.

06-GPS levert GNSS data van haar landelijk netwerk van 43 referentiestations aan de bodemdalingskaart en adviseert in de optimalisatie van de GNSS dataverwerking. In 2018 worden in Groningen nog 30 nieuwe stations bijgeplaatst voor het bodembewegingsonderzoek.

Het Nevada Geodetic Laboratory produceert de globale GNSS oplossingen die dienen als input voor de gebruikte GNSS stationsgegevens. 

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief !

 AANMELDEN