Partners van Bodemdalingskaart


Bodemdalingskaart.nl is een samenwerkingsproject van universiteiten, kennisinstituten en bedrijven, en richt zich op het zo goed mogelijk verwerken van de geodetische metingen. Feedback en fysische interpretatie gebeurt in samenwerking met de adviesraad.

 

Het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) is initiatiefnemer voor de actuele bodemdalingskaart Nederland, en coordineert de input van de verschillende partners. Tevens draagt het NCG bij aan de aansluiting tussen de academische ontwikkelingen en de praktijk.

De TU Delft levert de wetenschappelijke kennis over de geodetische waarnemings- en dataverwerkingstechnieken (InSAR, GNSS, Zwaartekracht, Waterpassing). Ook zorgt de TU Delft voor de kwaliteitscontrole, de integrale vereffening en de toetsing van de geschatte parameters. 

De Hogeschool Utrecht is betrokken bij de zogenaamde datumconnectie en kwaliteitsbeschrijving van de deformatiemetingen. Ook ontwikkelt de Hogeschool Utrecht een werkwijze voor de integratie van verschillende technieken.

Het KNMI levert de weermodellen waarmee de atmosferische correcties worden uitgevoerd waarmee de kwaliteit van de satellietdata wordt verbeterd. 

De Universiteit Twente onderzoekt de verbinding tussen de bodembewegingsdata en de gegevens van het Actueel Hoogtemodel Nederland. (AHN). Dit is van belang voor de correcte interpretatie van de gegevens.

SkyGeo is verantwoordelijk voor de InSAR dataverwerking, het visualisatieportaal, en ondersteunt de website. SkyGeo vertaalt de complexe SAR data naar praktisch toepasbare en betrouwbare informatie ter ondersteuning van verantwoord beleid en veilig beheer van infrastructuur.

 

06-GPS levert GNSS data van haar landelijk netwerk van 43 referentiestations aan de bodemdalingskaart en adviseert in de optimalisatie van de GNSS dataverwerking. In 2018 zijn in Groningen nog 30 nieuwe stations bijgeplaatst voor het bodembewegingsonderzoek.