DISCLAIMER

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de verstrekte gegevens en kaarten het resultaat zijn van analytische en numerieke dataverwerking, algoritmes en modellen, gebaseerd op de beschikbare brondata, huidige wetenschappelijke inzichten, statistische analyses, en intrinsieke simplificaties. De gegevens en kaarten geven initiële informatie, niet geoptimaliseerd voor een bepaalde specifieke toepassing.

Voor een specifieke analyse, interpretatie of validatie van deze initiële gegevens en kaarten is vakkennis van experts in geodesie, geologie, en civiele techniek en geotechniek noodzakelijk1). Om deze reden kunnen de partners van het Bodemdalingskaart.nl project, individueel noch collectief, onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk gehouden worden voor de nauwkeurigheid of toepasbaarheid van de data voor elke toepassing, of interpretatie van de informatie door de gebruiker of derden. Ook zijn zij niet verantwoordelijk voor elk verlies of schade ten gevolge van (i) verdere verwerking van de gegevens tot afgeleide producten door de gebruiker of derden, of (ii) elke interpretatie en/of gebruik door de gebruiker of derden. De gebruiker accepteert dat de data en kaarten worden verstrekt zonder enkele garantie.

De gegevens en kaarten worden verstrekt onder CC BY-SA 4.0.

Bronvermelding: Bodemdalingskaart.nl, 2020.

1) Voor specifieke analyse, interpretatie en toepassingen van de gegevens en kaarten wordt geadviseerd contact op te nemen met (1) experts met kennis over de technologie en de specifieke methoden gebruikt voor de vervaardiging van bodemdalingskaart.nl, in combinatie met of gevolgd door (2) experts met kennis in de civiele techniek, geologie, en geotechniek. Meer informatie is hier te vinden.

 

 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief 
 


 AANMELDEN