Een deformatiekaart of bodembewegingskaart moet voldoen aan bepaalde productspecificaties. De deformatiekaart bestaat in feite uit een hoofdproduct, en drie afgeleide producten. 

Hoofdproduct: digitaal bestand

Het hoofdproduct is het digitale bestand. Daarin staan, voor elke gridcel met InSAR metingen, voor elk GPS punt, en voor elk zwaartekrachtspunt, de tijdseries van de bodembeweging. Daaruit kunnen bv bodembewegingssnelheden geschat worden.

Het digitale bestand is als GeoTIFF te downloaden vanaf de hoofdpagina. Daarvoor wordt registratie wel gevraagd.

Drie afgeleide producten

De ruwe data, geproduceerd door SkyGeo op basis van Sentinel-1 satellietradar bevat meer dan 30 miljoen meetpunten, die allemaal zo'n 1000 keer zijn gemeten. Dat product is nauwelijks interpreteerbaar op landelijke schaal. SkyGeo levert wel diensten op basis van die hoge resolutie data voor het beoordelen van de stabbiliteit van infrastructuur zoals bruggen, dijken, spoorwegen, wegen en gebouwen. In de landelijke bodemdalingskaart is er voor gekozen om ruimtelijk te middelen. Dat heeft het grote voordeel dat de precisie van de gemiddelde waarden veel hoger is dan die van een enkele meting. Hierdoor zijn we in staat geweest om de drie afgeleide producten te berekenen: de totale oppervlaktedeformatie, de oppervlakte deformatie die veroorzaakt wordt door ondiepe processen, en oppervlaktedeformatie die veroorzaakt wordt dooe diepe processen.