De bodemdalingskaart bestaat momenteel uit twee verschillende versies: bodemdalingskaart 1.0 en bodemdalingskaart 2.0. Beide producten bestaan uit een of meerdere digitale bestanden, en een visualisatie via een interactieve viewer.

 

Hoofdproduct: digitaal bestand

Het hoofdproduct is het digitale bestand, of beter, een heel aantal digitale bestanden. Voor BDK2 staan daarin de individuele meetpunten met hun locaties, geschatte parameters, verplaatsingsvectoren, en enige kwaliteits- en meta-informatie. In totaal is dit ongeveer 100 GB aan data.

Voor BDK2 staan in de digitale bestanden de verplaatsingsvectoren, voor elke gridcel met InSAR metingen, voor elk GPS punt, en voor elk zwaartekrachtspunt. Daaruit kunnen b.v. bodembewegingssnelheden geschat worden.

De  digitale bestanden zijn als GeoTIFF te downloaden vanaf de hoofdpagina. Daarvoor wordt wel registratie gevraagd.

De afgeleide producten

BDK1. De ruwe data, geproduceerd door SkyGeo op basis van Sentinel-1 satellietradar bevat meer dan 30 miljoen meetpunten, die allemaal zo'n 1000 keer zijn gemeten. Dat product is nauwelijks interpreteerbaar op landelijke schaal. SkyGeo levert wel diensten op basis van die hoge resolutie data voor het beoordelen van de stabbiliteit van infrastructuur zoals bruggen, dijken, spoorwegen, wegen en gebouwen. In de landelijke bodemdalingskaart is er voor gekozen om ruimtelijk te middelen. Dat heeft het grote voordeel dat de precisie van de gemiddelde waarden veel hoger is dan die van een enkele meting. Hierdoor zijn we in staat geweest om de drie afgeleide producten te berekenen: de totale oppervlaktedeformatie, de oppervlakte deformatie die veroorzaakt wordt door ondiepe processen, en oppervlaktedeformatie die veroorzaakt wordt dooe diepe processen.