Het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) bestaat sinds 1879 en was verantwoordelijk voor de driehoeksmeting en de waterpassing van Nederland. Deze taken zijn nu overgenomen door het Kadaster (Rijksdriehoeksmeting) en Rijkswaterstaat (NAP hoogtesysteem). Het NCG is momenteel een denktank voor de geodesie en geo-informatie in Nederland.

De commissie Geodesie,  als onderdeel van het NCG, brengt de Nederlandse wetenschap en de drie geodetische uitvoeringsorganisaties (Kadaster, Rijkswaterstaat, en Dienst der Hydrografie) bij elkaar, om een regelmatige uitwisseling van kennis, actuele informatie, vraagstellingen en campagnes te faciliteren.

Wapenfeiten van het NCG op het vlak van geodetische metingen zijn:

De geodetische infrastructuur wordt afgestemd binnen de Nationale Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI)

NCG

prof. dr. ir. A.K. Bregt (voorzitter, WUR),

prof. dr. ir. A. van den Brink (WUR),

mw. Drs. Th.A.J. Burmanje (penningmeester, Kadaster),

dr. J.E.C. Dekkers (VU Amsterdam, Spinlab),

ir. J.W. van Eck (GeoBusiness),

ktz. M.C.J. van der Donck (Dienst der Hydrografie),

ir. S.R. Dijkstra (ambt. Secr.),

prof. dr. ir. R.F. Hanssen (secretaris, TU Delft),

prof. dr. R. Klees (TU Delft),

prof. dr. M.J. Kraak (Twente U),

mw. I.C. Kroon (TNO),

dr. ir. B. van Loenen (TU Delft),

prof. dr. ir. P.J.M. van Oosterom (TU Delft),

ir. L.A. Smit (gemeente Rotterdam),

dr. ir. M. Salzmann (Kadaster),

prof. dr. H. Scholten (VU Amsterdam),

prof. dr. G. van der Steenhoven (KNMI),

mw. prof. dr. J.E. Stoter (TU Delft),

prof. dr. ir. P.J.G. Teunissen, (TU Delft, Curtin University),

prof.dr.ir. T. Veldkamp. (Twente U),

prof. dr. ir. M.G. Vosselman (vicevoorzitter), Twente U),

mw. mr. N. Zeijlemaker (RWS CIV),

prof. mr. dr. ir. J. Zevenbergen (Twente U).

 

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief !

 AANMELDEN