Geofysische/bodemkundige analyse


De gegevens tonen de meest relevante dynamische processen van het aardoppervlak in Nederland, uitgesplitst in de beweging van diepere lagen en de compactie van de bovenste lagen. Het meest opvallend is de bodemdaling boven de gaswinningsgebieden in Groningen, Friesland en Noord-Holland, de bodemstijging boven de voormalige Limburgse mijnbouwgebieden, en de daling van het maaiveld in het Hollandse veen-weidegebied.

Lijst met detail-analyse

 1. Diepe bodemdaling. In de kaart met diepe bodemdaling vallen op
  1. Gaswinning Groningen
  2. Gaswinning Waddenzee (Wierum, Moddergat, Anjum)
  3. Gaswinning Ameland-Oost
  4. Zoutwinning Harlingen
  5. Zoutwinning Veendam
  6. Zoutwinning Winschoten
  7. Zoutwinning Zuidwending
  8. Zoutwinning Gronau (Duitsland)
  9. Voormalige steenkoolmijnen Limburg (bodemstijging)
 2. Ondiepe bodemdaling
  1. Laagveengebieden Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht
  2. Laagveengebieden Weerribben, Olde Maten en Veerslootland (Staphorst)
  3. Hoogveengebieden De Groote Peel, Mariapeel 
  4. Inklinking van de Maasvlakte en de Betuweroute
  5. Verzakkingen Antwerpse haven