Download gegevens bodembeweging

De bodemdalingskaart is meer dan een traditionele 'kaart'. Het is een digitale set van meer dan 40 miljard schattingen van (bodem)beweging op onregelmatig verdeelde locaties. Deze locaties zijn afhankelijk van de satellietpositie en van de radarreflectiviteit van het aardoppervlak. De schattingen zijn het resultaat van een complexe bewerking van de originele meetgegevens, waarbij modellen en aannames zijn gedaan. De algoritme ontwikkeling, modellering, en dataverwerking is uitgevoerd door SkyGeo. Zie ook de kennis en uitleg pagina's.

De toegepaste methodiek voor Bodemdalingskaart 2.0 is niet geoptimaliseerd voor een specifieke toepassing. Een andere dataverwerkingsmethodiek resulteert in een ander resultaat. Om die reden wordt aangeraden om voor specifiek gebruik van de gegevens contact op te nemen met de experts van bodemdalingskaart.nl. 

Lees verder de Disclaimer pagina om te begrijpen wat hiervan de gevolgen zijn voor praktisch gebruik.

Bodemdalingskaart 1.2

Bodemdalingskaart 1.2 (2015-18) is beschikbaar als een digitaal product dat bestaat uit drie delen (signalen), die op verschillende manieren kunnen worden weergegeven: (1) De beweging van het maaiveld. Deze bevat zowel beweging ten gevolge van een diepe oorzaak als beweging ten gevolge van een ondiepe oorzaak. (2) De diepe beweging. Dit betreft beweging met een geologische achtergrond, als ook mijnbouwactiviteiten (gas, zout, steenkool, olie). (3) De ondiepe compactie. Dit betreft beweging in de bovenste laag van de aarde, tot maximaal een meter of 25 diep.

De beschikbare weergaves zijn (a) een kaart (GeoTIFF afbeelding) met daarin de vertikale bodemdalingssnelheden in millimeters per jaar; downloadable hieronder (b) twee digitale datasets, met daarin ook de tijdsdimensie, en (3) een viewer, waarin interactief gezocht kan worden, per locatie, of als overzicht in de tijd.

Bodemdalingskaart 2.0

Voor Bodemdalingskaart 2.0 worden de gegevens weergegeven in zes aparte CSV files. Voor elke afzonderlijk satellietpositie is een aparte file aangemaakt. Dit is in totaal ongeveer 350 GB  (zipped ongeveer 100 GB) aan data. Let op, voor de visualisatie hiervan is GIS software, expertise, schijfruimte, en een voldoende krachtige computer nodig.

De CSV files bestaan uit puntlocaties, coordinaten, metainformatie, kwaliteitsinformatie, afgeleide grootheden, en de geschatte verplaatsingsvectoren.

Licentie

De gegevens en kaarten worden verstrekt onder licentie CC BY-SA 4.0. Dit betekent dat het toegestaan is de bodemdalingskaart gegevens te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op bodemdalingskaart.nl gebaseerd is, inclusief voor commerciele doelen, maar uitsluitend onder de voorwaarde van

  1. naamsvermelding: "Bodemdalingskaart.nl" wordt vermeld als maker; er wordt een link naar  CC BY-SA 4.0 geplaatst; en er wordt aangegeven of de gegevens veranderd zijn; en

  2. gelijk delen: als de Bodemdalingskaart.nl gegevens zijn geremixt, veranderd, of als er op de gegevens is voortgebouwd, dan moet het veranderde materiaal worden verspreid onder dezelfde licentie (CC BY-SA 4.0 ) 

De distributie van de digitale NCG Bodemdalingskaart data vindt plaats via een speciale downloadpagina. Deze wordt beheerd door SkyGeo. Vul hiervoor svp onderstaand formulier in.

Distributie

De distributie van de digitale NCG Bodemdalingskaart data vindt plaats via een speciale downloadpagina. Vul hiervoor svp onderstaand formulier in.

Vul uw gegevens in:

Branche